Decem logoDecem text

A szőgyéni tanévzáró ünnepségen - tizedszer!

A vírushelyzet enyhülésének köszönhetően a szokásoknak megfelelően, Méri Szabolcs polgármester és dr. Farkas Zsolt esperes plébános részvételével, zajlott le felvidéki testvértelepülésünkön, Szőgyénben a Csongrády Lajos Alapiskola tanévzáró ünnepsége, amelyen immáron tíz éves hagyományként Tata Város Önkormányzata is képviseltette magát. Rigó Balázs alpolgármester értékes könyvcsomagokkal ajándékozta meg a magyar nyelv és kultúra ápolásában leginkább jeleskedő diákokat: az alsó tagozatosok közül Elzer Zalán, Dékány Dorka és Morvai Emma, a felsősök közül Tóth Izabella, Virág Laura és Cseri Ágoston részesült ebben az elismerésben.  Ugyancsak e rendezvény keretében került sor az áprilisban tartott Furfang online anyanyelvi pontgyűjtő játék nyereményeinek átadására az iskola tizenhárom diákja számára. Köszönet a kedves, bensőséges hangulatú ünnepség megszervezéséért Szarka Andrea igazgató asszonynak és Nothart Erika igazgatóhelyettes asszonynak.

Az alábbiakban Rigó Balázs alpolgármester köszöntőjét olvashatják.

Kedves Pedagógusok! Kedves Szülők és kedves diákok!

Nagyon örülök, hogy ma ismét itt lehetek Önökkel, Veletek Szőgyénben, azon a határon túli magyar településen, amellyel az általam képviselt Tata városának immár közel negyed évszázados testvérkapcsolata van. Méghozzá olyan testvérkapcsolata, amelyet a magyarság közös múltján és kultúráján túl „valódi” vérségi kötelék fűz össze azon szőgyéni családok révén, akiket 1948-ban telepítettek át Tata környékére, s akik közül később sokan városunk Újhegy nevű részére költöztek be. Én magam nem hiszek a véletlenekben, ezért úgy gondolom, sorsszerű, hogy a trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulóján túl és egy olyan világjárvány idején, amely nem tette lehetővé, hogy erről a magyar nemzet számára tragikus centenáriumról együtt emlékezzünk meg, most elsőként a kárpát-medencei magyar testvértelepüléseink közül éppen ide, Szőgyénbe vezetett az utam. Oda, ahová alpolgármesteri megbízatásom legelején is először látogathattam el, s abba az intézménybe, amelyhez magyar nyelv és irodalom, illetve történelem szakos tanárként talán a legerősebb személyes kötődés fűz.

"Egy kincs van minden nemzetnek adva, míg azt megőrzi híven, addig él. / E kincs neve: Édes anyanyelv” – vallotta a 19. századi magyar próza fejedelme, Jókai Mór. Akik most itt vannak, azok egészen biztosan egyetértenek velem abban, hogy igazat adhatunk Jókainak. Az édes anyanyelv, a magyar nyelv valóban felbecsülhetetlen értékű kincs, méghozzá abból is igen különleges! Hiszen olyan kincsről van szó, ami nem ölt testet, nem látjuk, nem tudjuk megmérni a súlyát, nem tudunk vele fizetni és nem kapcsolódnak hozzá olyan legendák, melyek szerint őrző és elijesztő szellem, kísértet, törpeszerű lények vagy állatok (kígyó, sas, kakas, kutya, oroszlán, bivaly, bika stb.) védik. Akkor mégis miért olyan értékes, miért olyan fontos, hogy kincsnek nevezzük? Tehetjük fel a kérdést. A választ pedig nem is olyan nehéz megadni. Hiszen az anyanyelvet örökbe kapjuk őseinktől, ük-, déd- és nagyszüleinktől, édesanyáktól és édesapánktól, akik évszázadok óta csiszolgatják, szépítgetik, őrzik és gyarapítják számunkra. Hiszen ennek segítségével fejezzük ki magunkat a legtökéletesebben, lépünk kapcsolatba a szeretteinkkel, ezen álmodunk, számolunk és mondjuk el mindazt, amit érzünk és gondolunk. Egész világokat vagyunk képesek általa felépíteni, olyanokat, amelyekben mindenki otthonosan érezheti magát, akinek velünk azonos az anyanyelve. Mindezt úgy, hogy ezt nem tanuljuk, hanem csecsemőként az anyatejjel szívjuk magunkba. Éltető elem tehát ez is, akár a tiszta víz, vagy a tiszta levegő.

Épp ezért örülök annak és bízom abban, hogy Tata Város Önkormányzata a 2001 óta megrendezett Anyanyelvi vetélkedő, az idén 17 éves Művészeti Tábor, a Szőgyén-Tata-Szőgyén-Tata kerékpártúra, a 2010 óta adományozott beiratkozási ösztöndíjak, és a 2011-től átnyújtott tanév végi könyvcsomagok, valamint az idei évben először lebonyolított Furfang elnevezésű online anyanyelvi pontgyűjtő játék révén hozzá tud járulni ahhoz, hogy Ti, kedves diákok, megőrizhessétek, gyarapíthassátok és tovább hagyományozzátok a mi közös kincsünket, a magyar nemzetet éltető édes anyanyelvet.

Gratulálok mindannyiótoknak az idei tanévben elvégzett munkátokhoz és teljesítményetekhez, és külön is annak a 6 diáknak, aki a magyar nyelv és kultúra ápolása terén a legkiválóbbnak bizonyult és annak a 13 tanulónak, aki egy hónapon keresztül minden hétköznap részt vett az anyanyelvi vetélkedő fordulóiban. A nyárra nagyon jó pihenést és feltöltődést kívánok Nektek! Útravalóul fogadjátok szeretettel Grétsy László Apáczai Csere díjas, Magyar Örökség díjas és Prima Primissima díjas nyelvész, a magyar nyelvművelés kiemelkedő alakjának gondolatait: „Nekünk, magyaroknak feladatunk, hogy édes anyanyelvünket, ezt az őseinktől ránk hagyományozott mérhetetlen kincset féltve őrizzük, óvjuk. Gazdag szókincséből mind több elemet kell használnunk beszédünkben, írásainkban, hogy magyar nyelvünk csillogó fénye ne halványuljon. Kötelességünk gyarapítanunk is, úgy, hogy a mélyén meglévő megújulási készséget kiaknázzuk, és így ne elszegényítve, hanem gazdagabban örökítsük tovább a minket követő nemzedékek számára. Tudva, hogy a haza és az anyanyelv szeretete szorosan összefügg (…)”

(Köszönet a fotókért Berényi Kornéliának.)

Smidt Tamara furulyázik a tanévzáró ünnepségen.
Rigó Balázs alpolgármester köszöntője.
A könyvcsomaggal jutalmazott diákok.
A Furfang online anyanyelvi pontgyűjtő játék résztvevői.
Kategória: