Decem logoDecem text

A Nemzeti Összetartozás Napja Szovátán

Tata és kárpát-medencei testvérvárosai – Szőgyén, Szováta és Magyarkanizsa – 2012 óta együtt tartanak megemlékezéseket a Nemzeti Összetartozás Napján. A rendezvények eddigi helyszíne Tata volt. 2017-ben, amikor is Tata és Szőgyén testvérkapcsolata a 20., Tata és Szováta együttműködése a 10., Tata és Magyarkanizsa barátsága az 5. évfordulójához érkezett, június 4. pedig a csíksomlyói búcsú hétvégéjére esett, a négy település képviselői Erdélyben, Szovátán találkoztak.

Tatáról, Szőgyénből és Magyarkanizsáról összesen 23 fő utazott Erdélybe – önkormányzati vezetők, kulturális szakemberek, művészek, egyházi személyek. A tatai delegációt Michl József polgármester, a szőgyénit Vígh Gábor polgármester vezette, a magyarkanizsai küldöttség vezetője Kónya Róbert, a polgármesteri hivatal munkatársa volt. A vendéglátó város nevében Fülöp László Zsolt polgármester fogadta a résztvevőket.

Június 2-án, pénteken délelőtt a vendégsereg  a szovátai házigazdák kalauzolásával tájékozódott a helyi idegenforgalmi fejlesztésekről és felkereste a Domokos Kázmér Iskolacsoport telephelyeit. Közös ebédjüket az iskolacsoport étkezdéjében fogyasztották el. Délután a helyi közélet képviselőivel együtt önkormányzati kerekasztal beszélgetést tartottak

Június 3-án, szombaton a vendégek és vendéglátók közösen részt vettek a csíksomlyói pünkösdi szentmisén. Délután a csíksomlyói  Fodor-házban,  mely  a  Csibész Alapítvány  jóvoltából  ifjúsági  és  közösségi  házként szolgál, részesei voltak a Rákóczi-emlékünnepségnek, arra emlékezve, hogy a nagyságos fejedelem 310 évvel ezelőtt Kolozsvárott megalapította a Nemes Ifjak Társaságát.

Június 4-én vasárnap ellátogattak és adományt vittek a szovátai Szent József házba. Délután a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából tartott ünnepségen vettek részt a szovátai Marianum Házban. Ennek keretében – hagyományainknak megfelelően – összeillesztették annak az 5 részből álló faragványnak (Smídt Róbert szőgyéni fafaragó alkotásának) a résztvevő településeken őrzött, és most Szovátára elhozott darabjait, amely Tata és kárpát-medencei testvértelepüléseinek nemzeti összetartozását hivatott kifejezni. 

A szovátai rendezvényeken történő részvétellel Tata és testvérvárosai képviselői ismét – ezúttal egy határon túli településen – tettek hitet nemzeti összetartozásuk mellett.  Az eszmecserék és az intézménylátogatások során összegyűjtött tapasztalatok a négy település együttműködésének fejlesztését szolgálják.

A program a Bethlen Gábor Alap pályázati támogatásával valósult meg.

(Osgyáni Zsuzsanna)

A Nemzeti Összetartozás Napja Szovátán
A Nemzeti Összetartozás Napja Szovátán
A Nemzeti Összetartozás Napja Szovátán
A Nemzeti Összetartozás Napja Szovátán
A Nemzeti Összetartozás Napja Szovátán
A Nemzeti Összetartozás Napja Szovátán
A Nemzeti Összetartozás Napja Szovátán
A Nemzeti Összetartozás Napja Szovátán
A Nemzeti Összetartozás Napja Szovátán
A Nemzeti Összetartozás Napja Szovátán
A Nemzeti Összetartozás Napja Szovátán
A Nemzeti Összetartozás Napja Szovátán
A Nemzeti Összetartozás Napja Szovátán
Kategória: