Decem logoDecem text

Baráti kapcsolat két keréken – Tata és Szőgyén között

Szőgyén Község Önkormányzata és Tata város Önkormányzata pályázati támogatásban részesültek az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program, Kisprojekt Alapjától a PT4 - A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése forrásból.

Az SKHU/WETA/1901/4.1/117 számú pályázat vezető partnere Szőgyén Község Önkormányzata, projektpartnere magyar oldalon Tata Város Önkormányzata.

A projekt teljes költségvetése 52.058,90 Euró, amelyből az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatása 44.250,06 Euró. Ebből Szőgyén község támogatása 29.450,20 Euró, Tata város támogatása 14.799,86 Euró.

Szőgyén és Tata testvértelepülések nyertes pályázata tartalmazza a két önkormányzat intézményi szintű együttműködését, a helyi általános- és középiskolások együttműködését, amely sok éves hagyományra tekint vissza.  Szőgyén és Tata 1997-ben kötöttek testvérvárosi kapcsolatot. Mára a Szőgyénnel kötött barátság Tata leggazdagabb, legsikeresebb testvérkapcsolatává vált. Évente 25-30 közös eseményen találkozhatnak egymással a tataiak és szőgyéniek, ami a projekt kimeneti indikátorát jelenti. A különféle rendezvényeken, alkalmakon éves átlagban 250-300 szőgyéni és tatai fordul meg vendégként mind Tatán, mind Szőgyénben.

A projekt elsődleges célja Tata város és Szőgyén község lakosai közötti együttműködés megerősítése, bővítése, jelen projektben az ifjúságra koncentrálva, valamint ezzel együtt a kerékpározás, mint környezetbarát, egészségtudatos közlekedési mód népszerűsítése.

Pályázatunk a fiatalok, általános- és középiskolások együttműködésén alapul. 2021-ben valósul meg a XI. kerékpártúra Tata és Szőgyén között, ahol a szőgyéni diákok kerékpáros túrát szerveznek Tatára, a Tatai diákok pedig Szőgyénbe kísérik vissza őket kerékpárral.

A pályázat keretén belül a diákok és tanáraik workshopok keretében közösen kidolgoznak egy olyan, elsősorban a fiataloknak és a családoknak szánt turisztikai kiadványt térképpel együtt, amely bemutatja a Szőgyén-Tata közti lehetséges útvonalak nevezetességeit, látványosságait, pihenőket. A „POKET” térképes zsebkönyv készítésébe bevonják a kerékpár útvonal melletti falvakat is. A projekt tartalmáról flyer is készül.

A projekt keretében további közös kulturális rendezvények valósulnak meg együttműködésben mindkét projektpartnernél: Szőgyénben a már hagyományos Pató Pál napok, Tatán pedig, a Civil napok keretében, a Szőgyén értékeit bemutató rendezvény.

Az egyes aktivitásokról és a kerékpárútról 3 összefoglaló film készül, amelyeket a regionális televíziók tűznek műsorukra, de megjelennek a közösségi hálón is.

A projekt célja, hogy a tevékenységek során a két település ifjúsága, az ő családjaik, és az őket segítő intézmények, szervezetek szorosabbra fűzzék az együttműködés és barátság szálait. További cél, hogy a projekt eredményeképpen megszülető kiadvány mások számára is ösztönzően hasson és útmutatásul szolgáljon e két település alaposabb megismerésére, valamint népszerűsítse a kerékpározást, mint környezetbarát és egészségtudatos közlekedési módot, amellyel el lehet jutni az egyik településről a másikra.

A projekt nagy hangsúlyt fektet a környezetbarát megoldásokra. Célunk a kerékpáros turizmus propagálásával a széndioxid kibocsátás csökkentése. A rendezvényeken kizárólag komposztálható evőeszközöket használunk és szelektív hulladékszigeteket alakítunk ki.

A rendezvények hozzájárulnak a határ menti régióban élő lakosok életszínvonalának emeléséhez, a két község és a civil szervezetek együttműködésének kiszélesítéséhez.

Projekt weboldala: http://www.svodin.sk/hu/sprava-a-rozvoj-obce/projekty/cyclocoop/

„A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.”

„A jelen sajtóközlemény tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.“

Csókás Judit projektmenedzser, Szőgyén

Baráti kapcsolat két keréken – Tata és Szőgyén között
Baráti kapcsolat két keréken – Tata és Szőgyén között
Baráti kapcsolat két keréken – Tata és Szőgyén között
Baráti kapcsolat két keréken – Tata és Szőgyén között
Baráti kapcsolat két keréken – Tata és Szőgyén között
Kategória: