Decem logoDecem text

Tata város stratégiája a drogprobléma kezelésére

A rendszerváltás óta eltelt több mint másfél évtized elég idő volt ahhoz, hogy nyilvánvalóvá váljon a kábítószer fogyasztók számának folyamatos növekedése.
Megoszlanak a vélemények a tekintetben, hogy mekkora veszélyt is jelent a kábítószer fogyasztás ma Magyarországon. A szerfogyasztás kipróbálására vonatkozó, a 90-es évek második felében bekövetkezett igen drámai emelkedés mára ugyan enyhe növekedését mutat, és európai viszonylatban a közepesen érintett országok közé tartozunk, ennek ellenére Magyarországon a kábítószer-probléma jelentős társadalmi problémává vált.

E helyzetet leginkább jellemzi, hogy a drogproblémát kezelni hivatott eszközrendszer, infrastruktúra az elmúlt évek fejlesztései ellenére sem tudja lefedni az igényeket. Az intézményrendszer, az ún. kábítószer-használókat kezelő lánc minden eleme úgy kapacitásában, mind szervezettségében, minőségi mutatóiban és finanszírozottságában egyaránt messze elmarad a szükségestől.
    
Az előrelépés azonban csak különböző szinteken történő összehangolt cselekvéssel valósítható meg, melyben városunknak is fontos szerepe, teendője van.

A helyi stratégia szükségességét az is indokolja, hogy 2000 decemberében a Magyar Országgyűlés elfogadta a „Nemzeti stratégia a kábítószer probléma visszaszorítására” című dokumentumot. A dokumentum elsődleges célja, hogy szakmai iránymutatást adjon elméleti, és nem utolsósorban gyakorlati hátteret biztosítson az egységes, nemzeti szintű fellépésnek a kábítószer problémával szemben.

A stratégia kiemelkedő szerepet szán a helyi szintű kábítószerügyi egyeztetés kialakításának, megerősítésének, rajta keresztül pedig a helyi szintű tervezésnek, cselekvéseknek, fejlesztéseknek. Ezért igen fontos, hogy városunkban is az önkormányzat, a közoktatási,- a szociális,- az egészségügyi, az igazságügyi intézmények, a rendőrség, a kínálatcsökkentés egyéb szervei, valamint a civil szervezetek és egyházak közösen munkálkodjanak a térségben jelentkező kábítószer probléma visszaszorítása érdekében
 

AttachmentSize
Tata_Varos Drogstrategiaja_2007_november.pdf162.69 KB
Category: